כמה להקות שן יון קיימות?

כרגע יש לנו שבע להקות שוות בגודלן המסיירות ברחבי העולם בו-זמנית.