Dobrý-špatný mnich Lu Zhishen

Sto osm „hrdinů“ jsou ústřední postavy v klasickém čínském románu Příběhy od jezerního břehu. Nešťastné číslo třináct patří opilému mnichovi Lu Zhishenovi, osm stop vysokému obrovi, který miloval alkohol.

Lu Zhishen byl dobrý v dělání špatných věcí a naopak při dělání dobrých věcí se mu nevedlo. Původně se jmenoval Lu Da a sloužil jako nižší úředník v kraji Wei. Provázela jej schopnost dostávat se do potíží – ať se snažil jak chtěl, v dělání dobrých věcí se mu nikdy dobře nevedlo.

V jeho městě žil bezcharakterní řezník. Když řezník nutil mladou ženu z města, aby si jej vzala za manžela, Lu Zhishen se rozzuřil. Začal se s řezníkem prát a třemi údery jej zabil. Aby unikl soudu, utekl Lu Zhishen na horu Wutai a ukryl se tam v buddhistickém klášteře. Když jej potkal představený kláštera, prohlásil: „Byť jen malinký sklon k dobru má cenu tisíce kusů zlata. Buddhův Zákon je nesmírný, proto ti dám jméno Hluboká moudrost (zhi shen).“

Klášterní život ale nebylo nic pro něj. Lu Zhishen se odmítl řídit pravidly, jedl maso a znovu a znovu se opíjel. Poslední kapkou byla nehoda, kdy v podroušeném stavu rozbil chrámový altánek a několik soch Buddhy. Vykázali jej do jiného kláštera, kde z něj udělali hlídače zeleninové zahrady. Zanedlouho přišla jeho první světlá chvilka – vlastníma rukama přemohl 23 zlodějů. Pak ještě k tomu všemu vlastníma rukama vytrhl i s kořeny vysokou vrbu. A tak začal být slavným hrdinou v širokém okolí.

Jednoho dne se potkal s generálem Lin Chongem, instruktorem osmi set tisíců císařských stráží. Ti dva si nesmírně padli do oka a stali se zapřisáhlými bratry. Lin Chong byl ale brzy poté označen za zkorumpovaného úředníka a vyhnali jej z kraje. Když se jej jeho eskorta snažila zabít v Kančích lesích, Lu Zhishen se na ně vrhl zpoza stromu a Lin Chonga zachránil. Ukázalo se, ze Lu Zhishen jej celou dobu tajně chránil. Nakonec se sešli na hoře Liang spolu se Song Jiangem a ostatními.

Outlaws of the Marsh
Příběhy od jezerního břehu
Jak Yang Zhi prodal svou šavli
Jak Wu Song skolil tygra
Cesta na západ
Dynastie Ming
Dynastie Song