An Introduction to Traditional Chinese Culture מבוא לתרבות הסינית המסורתית

מאז ימי קדם, סין הייתה ידועה בכינויה "האימפריה השמימית". הכינוי מתייחס לא רק לעוצמתה של סין ולמעמדה כ"ממלכה האמצעית" של מזרח אסיה, אלא גם טומן משמעות עמוקה יותר, תיאור של ארץ שבה אלוהויות ובני אנוש התקיימו זה לצד זה. הכינוי קשור לאמונה שבמהלך השושלות השונות, אלוהויות העבירו תרבות עשירה ומפוארת לבני העם הסיני. התרבות הסינית ידועה כתרבות שהשראתה מהשמים, והיא התרבות היחידה בעולם שיש לה תיעוד היסטורי רציף במשך 5,000 שנה. לאורך השנים הצטברו אינספור קלאסיקות ספרותיות, מסמכים היסטוריים, עתיקות ותיעודים ממשלתיים המשקפים כולם את הטווח העצום שלה.

נהוג לומר שתחילתה של התרבות הסינית היא בזמן הקיסר הצהוב לפני יותר מ-5,000 שנה. הוא היה תלמיד של הטאו (או הדרך), ונחשב כבעל חוכמה וכוחות מיוחדים. הוא לימד את נתיניו כיצד לחיות בהתאמה לדרך השמימית. אגדות סיניות עתיקות מספרות על אלוהויות רבות שהעבירו לבני אנוש מרכיבי יסוד של התרבות. למשל, קאנג-ג'יה יצר את הסימניות הסיניות, שן-נוֹנג לימד את החקלאות, וסוּי-רן גילה את השימוש באש.

שלוש הדתות של סין: קונפוציוניזם, בודהיזם וטאואיזם, הן אבני הפינה של 5,000 שנות ציוויליזציה סינית. המחשבה הטאואיסטית הנחשבת כמעיין הנובע של התרבות הסינית נערכה לשיטה בידי החכם לאו דזה לפני כ-2,500 שנה בספרו דאו דה ג'ינג. הספר מסביר על הדרך המסתורית של היקום דרך הנקראת הטאו.

קונפוציוניזם מדגיש את הקוד להתנהלות מוסרית של הממשל, המשפחה והפרט. הוראתו של קונפוציוס (479-551 לפנה"ס) הייתה העקרונות המנחים של כמעט כל שושלת בסין מאז שושלת האן (206 לפנה"ס עד 220 לספירה). כל מי שביקש להיות פקיד ממשלתי נדרש לעבור בחינות לשירות אזרחי שבדקו באופן מקיף את בקיאותו בקלאסיקות של הקונפוציוניזם ואת הקודים המוסריים שלהם.

ב-67 לספירה הבודהיזם הגיע מהודו העתיקה לסין. להתמקדותו בגאולה עצמית ובמדיטציה הייתה השפעה עמוקה על התרבות הסינית, הנמשכת עד היום. במהלך שושלת טאנג (907-618 לספירה), תקופה שלעתים נחשבת לפסגת הציוויליזציה הסינית, שלוש הדתות: הקונפוציוניזם, הבודהיזם והטאואיזם הגיעו לשיאן.

תחת השפעתן של אמונות אלה, יצרה התרבות הסינית מערכת ערכים רחבה ועמוקה. הרעיונות של "האדם והטבע חייבים להיות באיזון", "כבד את השמים ודע את ייעודך" וחמש המידות העיקריות של טוב לב, יושר וצדק, הדבר הנכון לעשותו, חוכמה ונאמנות (רן, יי, לי, ג'י, שין) הם תוצרים של מה שמלמדות שלוש הדתות. עקרונות אלה חזרו והופיעו שוב ושוב במהלך 5,000 שנות ההיסטוריה הסינית.

Misconception 1: “But when I was in China I saw…”
Misconception 2: Shen Yun Dances about Falun Gong are “Political”
Misconception 3: Not Seeing Beyond the Superficial
Misconception 4: Ancient China was Backwards and Oppressive
Misconception 5: Traditional Culture Made China’s Science Lag