צפה כמאמר

תגובה: רודי סאלאס, חבר הבית התחתון של הפרלמנט של מדינת קליפורניה, ארה"ב

“זה סיפור, זו תנועה, זו תחושה שמרגישים בפנים ושעוברת מעבר לבמה... מה שהם מביאים לבמה פשוט קסום. רואים את הקסם, לא רק בקולם ובאיורים שבמסך הרקע, אלא גם בהבעות הפנים שלהם. רואים את הקסם שמעבר למילים. הם למעשה מבטאים את המשמעות שמאחורי הדברים שהם שרים ומגלמים... ההופעה קסומה כל-כך שהיא נוגעת בך. היא מביאה אותך למצב של התבוננות פנימית, הבנה עצמית, הבנת הרגע בזמן, והבנה כיצד אתה יכול לתפוס את הרגע הזה, להשתנות ולהתעלות מעליו.”

רודי סאלאס, חבר הבית התחתון של הפרלמנט של מדינת קליפורניה, ארה"ב