האם אוכל להשתמש במצלמה או במכשיר הקלטה?

לצערנו, לא. "מה לגבי טלפונים ניידים?" גם לא. "ומה לגבי..." לא. צילום והקלטה מכל סוג שהוא אסורים לחלוטין. אפילו ללא פלש, צילום והקלטה מפריעים למבצעים שלנו – הרקדנים יכולים לראות את זה! זה גם מפריע לצופים אחרים שמנסים ליהנות מהמופע. וזו גם הפרה של זכויות יוצרים. צוות האולם וסגל האבטחה מתייחסים לנושא ברצינות רבה.