תנאי שימוש

1. מטרה ושימוש. "להקת אמנויות הבמה שן יון" (Shen Yun Performing Arts) הוא הבעלים של אתר זה ללא מטרות רווח. השימוש המורשה העיקרי באתר הוא לספק מידע לגבי מופעי השן יון ולגבי פעולות נוספות, ואין לעשות בו שום שימוש אחר. אנו מציעים אתר זה ללא תשלום כדי לספק מידע לגבי "להקת אמנויות הבמה שן יון". אנו מעוניינים להבהיר למבקרים באתר מהם החוקים החלים על השימוש שלכם באתר שלנו.

2. סימני מסחר. כל השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימני השירות (service marks), הלוגואים וסגנונות המסחר באתר זה הם בבעלות "להקת אמנויות הבמה שן יון". שימוש נאות מוגבל לשימוש הקשור למוצרים ולשירותים של בעל הסימן ואין לעשות שימוש אחר ללא היתר מראש ובכתב מאת הבעלים.

3. זכויות יוצרים על כל החומר באתר זה הן בבעלות "להקת אמנויות הבמה שן יון". אין לשכפל, לאחסן, לשנות או להפיץ חומר מאתר זה ללא אישור מראש ובכתב. בקשות להרשאה יש להפנות למשרד שלנו באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר זה.

4. שימוש מקובל באתר.

בִּטָחוֹן. אסור למשתמשים להפר או לנסות להפר את אמצעי האבטחה באתר זה, לרבות, ללא הגבלה:

         1. ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את פגיעוּת המערכת או הרשת או ניסיון לפרוץ את אמצעי האבטחה או האימות ללא אישור מתאים;

         2. זיוף כותרת של חבילת TCP / IP או כל חלק של מידע בכותרת, בהודעת דוא"ל או בקבוצת דיון כלשהי; אוֹ

         3. השתלטות על תוכן האתר או על חלק ממנו, מחיקה או שינוי של תוכן כלשהו באתר או של קישור לאתר, ללא אישור מפורש שלנו בכתב.

         4. שימוש בסיסמה מזויפת, או בסיסמה השייכת למשתמש אחר, או גישה לנתונים שאינם מיועדים למשתמש, או כניסה לשרת או לחשבון שאליהם המשתמש אינו מורשה לגשת;

         5. ניסיון להפריע לשירות לכל משתמש, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, באמצעות עומס יתר, "הצפה", "הצפת דואר אלקטרוני" או "קריסה";

         6. שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי, לרבות קידום ו / או פרסום של מוצרים או של שירותים.

הפרות. הפרות של אבטחת המערכת או הרשת עשויות להוביל לאחריות אזרחית או פלילית. בעל האתר יחקור התרחשויות שעלולות להיות כרוכות בהפרות כאלו ועשוי לערב את רשויות אכיפת החוק או לשתף עמן פעולה בהעמדה לדין של משתמשים המעורבים בהפרות כאלו.

חוקים כלליים. משתמשים אינם רשאים להשתמש באתר זה כדי להעביר, להפיץ, לאחסן או להרוס חומר (א) בניגוד לכל חוק או תקנה ישימים, (ב) באופן שיפר את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים או כל סוג אחר של זכויות קניין רוחני של אחרים או הפרה של הפרטיות או הפרסום או זכויות אישיות אחרות של אחרים, או (ג) שיש בו משום הוצאת דיבה, גסות, איום, פגיעה או הפצת שנאה.

5. שימושים אסורים. חל איסור מוחלט להשתמש באתר זה או ליצור אתו קשר כדי לשבש או לפגוע באתר, בתכניו או באמצעי האבטחה שלו. לא ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לא רצוי (ספאם) אל האתר או באמצעותו.

6. הגשות. אם אתה יוצר קשר עם אתר זה על מנת לשלוח את הערותיך, רעיונותיך או חומרים אחרים מכל סוג, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשקול את כל החומרים הנשלחים אלינו בהתנדבות על ידי משתמשים כחומרים לא חסויים וכחופשיים מתביעות בעלות קניינית או אישית.

7. אחריות. "להקת אמנויות הבמה שן יון" שומרת לעצמה את הזכות לפקח על האתר בכל עת.

8. תביעות הפרה. אנו מכבדים את זכויות היוצרים של אחרים. אם אתה סבור שחומר כלשהו באתר זה מפר את זכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו, אנא, צור אתנו קשר בצירוף פרטים מלאים כדי שנוכל לקבל החלטה מושכלת לגבי האפשרות של מחיקה או של ביטול הקישור.

9. אינטרנט וקישורים. "שן יון אמנויות הבמה" אינה נושאת באחריות לאבטחת אתר זה או לתקשורת שלך עם האתר באינטרנט. איננו אחראים בשום צורה שהיא לאתרים המקושרים לאתר זה, לאתרים שאליהם אתר זה מקושר, או לחומרים המפורסמים באתר זה על ידי כל אדם שאינו האחראי על האתר. לידיעתך, חוקי האתר ומדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים עשויים להיות שונים מאלה שלנו, ועליך לבדוק אותם כאשר אתה משתמש בקישור כדי לגשת לאתר האחר.

10. כתב ויתור על אחריות. אתר זה מוצע כמו שהוא, ללא תשלום, והוא ללא אחריות מכל סוג שהוא. "להקת אמנויות הבמה שן יון" מתנערת מאחריות מרומזת של סחירות ושל התאמה למטרה מסוימת וכן מתארים או מאי-הפרה. איננו אחראים על עיתוי, דיוק, חוסר זמינות או הפרעות בזמינות, וירוסים או פגמים אחרים באתר או בתוכנו. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם למשתמשים או למערכות המחשוב שלהם או בכל דרך אחרת, גם אם נודע לנו על האפשרות של נזקים אלה וללא קשר לרשלנות.

11. חוקי ניו יורק. "להקת אמנויות הבמה שן יון" ממוקמת בניו יורק. אתר זה והכללים האלו כפופים לחוקי מדינת ניו יורק ולחוקי ארצות הברית, ללא קשר למיקומו של המשתמש, וכל תביעה מכל סוג הקשורה לכך חייבת להיות מוגשת בבתי המשפט שבמדינת ניו יורק.

12. קישור כתובת אינטרנט. "להקת אמנויות הבמה שן יון" אינה אחראית לחומרים בהם מופיעה כתובת אינטרנט זו.

13. עדכונים. "להקת אמנויות הבמה שן יון" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן כללים אלה בכל עת, בתוקף החל ממועד הפרסום של הכללים החדשים והמעודכנים באתר.

14. קבלה. השימוש באתר זה כפוף לכללים אלה ולכל התנאים והדרישות המותנות המפורטים לעיל, שאתה כמשתמש מקבל באמצעות פנייה לאתר זה ושימוש בו, ואשר מסדירים את כל השימושים ואת כל התוצאות המתקבלות מכך.

 

אַזהָרָה:

כל שימוש באתרים SHENYUN.COM ,SHENYUN.ORG או SHENYUNPERFORMINGARTS.ORG בהפרה של כללים אלה מהווה הסגת גבול ו/או הפרה של זכויות האחראי על האתר ועלול לגרור נקיטה בפעולה משפטית נגדך.