Common Misconceptions About Traditional Chinese Culture טעויות נפוצות בנוגע לתרבות הסינית המסורתית

Common Misconceptions About Traditional Chinese Culture טעויות נפוצות בנוגע לתרבות הסינית המסורתית

המילה "תרבות" כוללת בתוכה תחום רחב ביותר – ספרות, עתיקות, היסטוריה, פילוסופיה, רפואה, אמנות, בישול, ביגוד... למעשה כל היבט של החיים – אבל בבסיסה הראשוני ביותר של התרבות נמצאת האמונה. תרבות סינית מסורתית מבוססת על הקונפוציוניזם, הבודהיזם והטאואיזם. מבלי להבין זאת, יהיה קשה לתפוס נכונה את התרבות המסורתית. כאן נתחיל לדון בכמה תפיסות מוטעות.

קרא עוד ...