Destruction of Traditional Chinese Culture הרס התרבות הסינית המסורתית

Destruction of Traditional Chinese Culture הרס התרבות הסינית המסורתית

לעתים קרובות הקהל מופתע לגלות שכיום לא ניתן לצפות במופעי השן יון בסין. למעשה אין כיום מופע מסוג זה בסין. "מדוע מופע של תרבות סינית לא מציג בארץ מולדתו?"

ההסבר נעוץ עוד בימי מהפכת התרבות ובניסיונות השיטתיים להשמיד את המורשת של 5,000 שנות ציוויליזציה. הייעוד של להקת השן יון היא להחיות את התרבות הסינית המסורתית. "מדוע צריך להחיות את התרבות הסינית?" בפרק זה נתחיל לענות על כך, בתקווה שבעתיד הקרוב נחזור להופיע בסין, והשאלה כבר לא תשאל יותר.

קרא עוד ...