Chinese Dynasties השושלות הסיניות

Chinese Dynasties השושלות הסיניות

בסין העתיקה לא היה המושג של "מדינה". בעוד השליטים נלחמו תכופות על טריטוריה, הגבולות לרוב לא היו קבועים.

. במקום זאת, שליטי הארץ היו שותפים לאמונה הבסיסית שכל האדמות מצויות תחת השגחת השמים, ואינן שייכות למלך בשר ודם.

אבל השושלות איחדו את סין ביעילות כמדינה אחת. הקיסר, הידוע כבן השמים, העניק תארים לשליטים בטריטוריות הסמוכות. בקבלם את התארים, הם הפכו לבעלי תפקיד רשמי תחת שלטון השושלת, ונדרשו להביע את הוקרתם לקיסר. כך איחדו השושלות אזורים רבים וקבוצות אתניות שונות תחת שילטון אדמיניסטרטיבי אחד.

שיאה הייתה השושלת הראשונה של סין, לפני 4,000 שנה. האחרונה הייתה צ'ינג, ששלטה מ-1644 עד ל-1911. מאז שושלת צ'ין, בסביבות 200 לפנה"ס, שושלות חזקות איחדו את "הכול תחת השמים" והשפיעו עמוקות על ההיסטוריה הסינית והעולמית. כל אחת מהשושלות הייתה ייחודית, והותירה אחריה מגוון רחב של תרבויות לדורות הבאים.

קרא עוד ...